Email: czesc@roarplants.pl

Newsletter – Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Panu danych osobowych jest firma Monika Sierko, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 8451997092 , REGON: 387785691 (dalej jako „Administrator”)
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera, zawierającego informacje  o nowościach i promocjach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, ale jest wymagane do zapisania się i otrzymywania newslettera, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zapisania się do newslettera.
 4. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie za Pani/Pana zgodą, która zostaje wyrażona w formularzu zapisu do newslettera.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Administrator.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu.
 8. Dane będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera (zakończenia subskrypcji) lub cofnięcia wyrażonej zgody.
 9. Administrator nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.

Dodatkowe objaśnienie:

 1. Zbierając maile w newsletterze przedsiębiorca przetwarza dane osobowe, więc musi mieć zgodę podmiotu, który zapisuje się na newsletter.
 2. Zgoda powinna być odnotowana, żeby móc ją udowodnić. W jaki sposób to zrobić? Po zapisie do newslettera, odbiorca newslettera powinien zostać poinformowany o zapisie i mieć możliwość potwierdzenia lub odrzucenia zapisu do newslettera (np. zaznaczając pole: zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji newslettera). Potwierdzenie zapisu powinno być odnotowane w bazie wewnętrznej przedsiębiorcy przetwarzającego dane.